Медицински центрове в софия | Медицински център - ПИРОТСКАМедицински център

Новият Имунизационен календар


"Имунизационен календар на Република България" е утвърдената от министъра на здравеопазването схема на приложение на задължителните планови имунизации и реимунизации, която включва подлежащите възрастови групи, видовете препарати, сроковете и начина на приложението им.
   Сегашният имунизационен календар е сравнително нов ( в сила от 31.05.2005г. ).Старият им. календар ,по който се работеше повече от 10 г.,и който е отразен във Здравноосигурителните ви книжки,вече не е в сила. Основните разлики са ,че преди се поставяше ваксина против заболяването Тетанус на навършилите 45,55,65, 75...год.,а сега се прави комбинирана ваксина срещу Тетанус и Дифтерия,отпадна приемът на Полиомиелит на 1г. и 10 мес., поставянето на убита ваксина срещу Полиомиелит,както и някои малки промени във възрастта на подлежащите на някои други ваксини. Друга основна отлика е изискването ваксината да се поставя в месеца, в който пациентът навърши определената за имунизация възраст.
   За сведение имунизация се нарича поставянето на една или няколко дози от една определена ваксина с цел постигане на едно достатъчно високо ниво на имунитет ( имунна защита ) срещу болестта за която е предназначена ваксината. Реимунизация е поставянето след определен период на допълнителна доза от същата ваксина,чието предназначение е поддържане на имунитета срещу болестта във времето.
   Каква е разликата между имунизация и ваксинация?Имунизацията може да бъде пасивна-чрез преболедуване от една инфекциозна болест също се изработва имунитет срещу нея в организма на човека.Докато ваксинацията е активна имунизация чрез вкарването в организма на ваксина ( живи, но неопасни или мъртви микроби,или части от тях, срещу които организмът изработва антитела или бели кръвни клетки предпазващи го от истински опасните бактерии и вируси )
   Имайте в предвид,че изпълнението на ваксините от имунизационния календар е задължително за всички граждани на Република България,като за отказ от това задължение, пациентът или неговите родители ( когато е под 18г. ) подлежат на финансова санкция от РИОКОЗ ( Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве-бившата ХЕИ ). Смисълът на тази мярка е да не остават неимунизирани лица,тъй като те представляват опасност и за обществото като болни и заразоносители ( преносители ) на опасни инфекциозни заболявания.
   Съкращения на някои ваксини-ДТК-Дифтерия,тетанус и коклюш; ДТ-Дифтерия и тетанус, ТД-тетанус и дифтерия,МПР-Морбили,паротит, рубеола;БЦЖ-бактерий на Калмет и Герен-ваксина срещу Туберкулоза;Проба Манту-проба чиято цел е да се установи наличието на имунитет срещу Туберкулоза и която при отрицателен резултат,налага повторна ваксинация БЦЖ.
   Тъй като за поставянето на ваксините има противопоказания-остри инфекциозни заболявания,висока температура,диария и др.,поставянето им може да се отложи, но за не повече от 6 месеца ( по временни медицински противопоказания )! Отлагането по медицински противопоказания за срок, по-дълъг от шест месеца, се извършва с решение на областна специализирана комисия. Имунизациите могат да се отложат ,но не и да се поставят предварително през интервал по-малко от 1 месец,тъй като технологичното време необходимо на организма да изработи имунитет срещу поредната доза ваксина е точно толкова, и намесата на нова ваксина в този период компрометира процеса.
   Подробна информация по тази тема можете да изтеглите от НАРЕДБА № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България    По долу е поместен актуалния в момента за Република България Имунизационен календар :
 
забележка-според НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005 Г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г.

От 01.04.2010г. би трябвало през 2-я,3-я и 4-я месец вместо ваксините Дифтеткок и Имовакс, да бъдат поставяни комбинирана ваксина против дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (вероятно Pentaxim) и ваксина против Стрептококкус пневмоние (вероятно Prevnar или Prevenar).

 

Навършена възраст,
Начин на приложение

Имунизация

Ваксина

През първите 24 часа,
след раждането
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против хепатит
тип В (I прием)

Рекомбинантна хепатит
В ваксина
Engerix

От 48-ия час след раждането
вътрекожно, 0,1 мл

Имунизация против туберкулоза

БЦЖ ваксина

Един месец
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против хепатит В
(II прием)

Рекомбинантна хепатит
В ваксина
(Euvax)

Два месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против полио-
миелит (I прием)

Тривалентна убита полиомие-
литна ваксина (I, II, III тип)
(Imovax-Polio)

От 01.04.2010г. комбинирана ваксина против дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце и ваксина против Стрептококкус пневмоние

Два месеца
подкожно, 0,5 мл

Имунизация против дифтерия,
тетанус и коклюш (I прием)

Ваксина ДифТетКок

Три месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против полио-
миелит (II прием)

Тривалентна убита полиомие-
литна ваксина (I, II, III тип)
(Imovax-Polio)

От 01.04.2010г. комбинирана ваксина против дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце и ваксина против Стрептококкус пневмоние

Три месеца
подкожно, 0,5 мл

Имунизация против дифтерия,
тетанус и коклюш (II прием)

Ваксина ДифТетКок

Четири месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против полио-
миелит (III прием)

Тривалентна убита полиомие-
литна ваксина (I, II, III тип)
(Imovax-Polio)

От 01.04.2010г. комбинирана ваксина против дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце и ваксина против Стрептококкус пневмоние

Четири месеца
подкожно, 0,5 мл

Имунизация против дифтерия,
тетанус и коклюш (III прием)

Ваксина ДифТетКок

Шест месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против хепатит
тип В (III прием)

Рекомбинантна хепатит
В ваксина
(Euvax)

Седем месеца
вътрекожно, 0,1 мл

Проверка за белег след БЦЖ
имунизацията. На децата без
белег се прави проба Манту
(5 МЕ ППД) и отрицателните
се имунизират

БЦЖ ваксина

Тринадесет месеца
подкожно или
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против морбили,
паротит и рубеола

Триваксина морбили-паротит-
рубеола
(Priorix)

Осемнадесет месеца
(1 година и 6 месеца)
мускулно, 0,5 мл

Първа реимунизация против
полиомиелит (IV прием)

Тривалентна убита полиомие-
литна ваксина (I, II, III тип)
(Imovax-Polio)

От 01.04.2010г. комбинирана ваксина против дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце и ваксина против Стрептококкус пневмоние

До 24-ия месец
(не по-рано от една
година след III прием
подкожно, 0,5 мл

Първа реимунизация против
дифтерия, тетанус и коклюш

Ваксина ДифТетКок

Шест години
мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против дифтерия,тетанус,коклюш и полиомиелит.Важи само за децата родени след 01.04.2002г.На родените преди тази дата се поставя ваксината Imovax (срещу полиомиелит) и Дифтет (срещу дифтерия и тетанус)

Комбинирана ваксина срещу дифтерия,
тетанус,коклюш и полиомиелит - Тетраксим

Седем години
вътрекожно, 0,1 мл

Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)

БЦЖ ваксина

Единадесет години
вътрекожно, 0,1 мл

Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)

БЦЖ ваксина

Дванадесет години
подкожно или
мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против морбили,
паротит и рубеола

Триваксина морбили-паротит-
рубеола
(Priorix)

Дванадесет години
мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против тетанус
и дифтерия

ТетаДиф ваксина

Седемнадесет години
мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против тетанус
и дифтерия

ТетаДиф ваксина

Седемнадесет години
вътрекожно, 0,1 мл

Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)

БЦЖ ваксина

От 25-ата година през
10 години
мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против тетанус
и дифтерия

ТетаДиф ваксина
Главно меню» НАЧАЛО
» ЕКИП
» УСЛУГИ
» ЦЕНИ
» ГАЛЕРИЯ
» КОНТАКТИ

Услуги на медицински център "ПИРОТСКА"» МИКРОБИОЛОГИЯ
» ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
» КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
» ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
» АКУШЕР-ГЕНЕКОЛОГИЯ

» НЕФРОЛОГИЯ
» ДЕРМАТОЛОГИЯ
» АЛЕРГОЛОГ

» ХИРУРГ
» ДИЕТОЛОГ
» НЕВРОЛОГ
» КАРДИОЛОГ
» ХЕМАТОЛОГ

Медицински център ПИРОТСКА Ви препоръчва:МАГАЗИН ЗА ЦВЕТЯ ПОДАРЪЦИ И СУВЕНИРИ - "НАСТРОЕНИЕ И КРАСОТА"
КАРИНА ЗАХАРИЕВА - ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЗМЕТИК И ГРИМьОР
КОЗМЕТИЧНА И МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ | ИБОРА